Locaţia curentă este: Prima pagină / Evenimente / Achiziție birotică Lot 2

Achiziție birotică Lot 2

Nr. Inregistrare: 297/16.04.2021                                                                           

 

CERERE DE OFERTA

 

Subscrisa, Fundatia de Scleroza Multipla Bihor M.S., cu sediul in Oradea str. Buzaului nr. 2B, județul Bihor, cod postal 410249, cod de înregistrare fiscală nr. 7401093, telefon: 0259 436 601, e-mail: smbihor@yahoo.com,  reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan - presedinte, intenționează să realizeze achizitia prin Cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 43, alin. 3 din HG 395/2016, denumit achizitie de birotica – LOT2 papetarie si materiale consumabile in cadrul proiectului: Tranzitia catre societate a persoanelor adulte cu dizabilitati din judetul Bihor prin implementarea unor masuri integrate de sprijin psiho-socio-medical, cod SMIS 130622

 

 

Obiectul contractului de servicii: Furnizare tonere

Durata contractului: 18 luni

Valoarea maxima estimata: 18.108,00 ron fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Detaliere bunuri solcitate: In conformitate cu lista anexata prezentei.

 

Descarcați anunțul complet aici

Anexa