Locaţia curentă este: Prima pagină / Stiri / Comunicat de presă

Comunicat de presă

Fundația de Scleroză Multiplă Bihor M.S. lansează programul pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități

Proiectul: „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical” - cod SMIS 2014+: 130622 - Proiect cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții -

 

Proiectul „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical” - POCU/462/4/15/130622 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, fiind implementat de către Fundația de Scleroză Multiplă Bihor M. S în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC).

Valoarea totală a proiectului este 6.401.544,45 lei, din care finanțare nerambursabilă 6.362.168,64 lei și 39.375,81 lei contribuție proprie.

 

Fundația de Scleroză Multiplă Bihor M. S și DGASPC Bihor anunță demararea programului pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor. Proiectul vizează tranziția spre servicii sociale, în comunitățile și regiunile mai puțin dezvoltate.

Axat pe incluziunea socială și combaterea sărăciei, prin reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, proiectul are o perioadă de derulare de 31 de luni (1 aprilie 2020 – 31 octombrie 2022). Obiectivul principal este furnizareaa unui set integrat de activități și servicii de sprijin, inclusiv pe termen lung, cu spectru larg de servicii sociale, medicale și psihologice, de reabilitare și logistice.

 

Programul se adresează adulților cu dizabilități din județul Bihor, anterior instituționalizați în centre de tip rezidențial. Cel puțin 26 dintre ei sunt sprijiniți prin servicii de tip locuințe maximum protejate, cel puțin 5 prin servicii de tip asistenți personali profesioniști, iar pentru 12 persoane sunt oferite servicii în cadrul centrului de zi. Acțiunile integrate de sprijin pentru facilitarea tranziției de la serviciile de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității au la bază nevoile concrete ale persoanelor adulte cu dizabilități.

 

Implementat în județul Bihor, proiectul vizează organizarea unor servicii complexe la nivelul comunității pentru zeci de persoane adulte cu dizabilități, anterior instituționalizate. Programul permite tranziția către o viață independentă a persoanelor adulte cu dizabilități, fiind oferite pachete de suport pentru optimizarea condițiilor de locuit și de hrană.  

 

Activitățile proiectului sunt organizate în vederea furnizării optime a serviciilor comunitare, după cum urmează:

  • Planuri integrate personalizate;
  • Dezinstituționalizarea adulților cu dizabilități prin locuințe protejate și centre de zi;
  • Formarea și instruirea echipelor de evaluare și intervenție;
  • Asistență și suport specializat pentru grupul țintă;
  • Dezvoltarea capacității decizionale a persoanelor cu dizabilități

Vor avea loc cel puțin 20 de întâlniri între aparținătorii persoanelor din grupul țintă și familii cu situații similare, organizate pentru activități de advocacy/desegregare/nediscriminare, iar beneficiarii programului vor lua parte la evenimente naționale ori reginoale de integrare și participare socială și civică. În plus, vor fi organizate întâlniri locale cu factorii de decizie și membrii comunităților, inclusiv cu persoane cu dizabilități și vor fi încheiate parteneriate cu organizații implicate în managementul persoanelor cu  dizabilități.

Indicatorii prestabiliți de rezultat sunt reprezentați de un număr de 31 de vârstnici și persoane cu dizabilități sprijiniți prin Fondul Social European care beneficiază de servicii comunitare sociale, medicale, socioprofesionale, după părăsirea instituțiilor de tip rezidențial.

 

Contact: 0744 / 64 78 25

Manager proiect

Lazăr Laurențiu-Ioan

Navigare