Locaţia curentă este: Prima pagină / Achiziții / Achiziție combustibil

Achiziție combustibil

Nr. Inregistrare: 289/02.04.2021                                                                           

 

Anunt de intentie

 

           Subscrisa, Fundatia de Scleroza Multipla Bihor M.S., cu sediul in Oradea str. Buzaului nr. 2B, județul Bihor, cod postal 410249, cod de înregistrare fiscală nr. 7401093, telefon: 0259 436 601, e-mail: smbihor@yahoo.com,  reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan - presedinte, intenționează să realizeze achizitia prin Cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 43 din HG 395/2016, denumit achizitie de combustibil – card de alimentare in cadrul proiectului: Tranzitia catre societate a persoanelor adulte cu dizabilitati din judetul Bihor prin implementarea unor masuri integrate de sprijin psiho-socio-medical, cod SMIS 130622. Coduri CPV: 30163100-0 Carduri pentru cumpărat combustibil

 

 

Obiectul contractului de servicii: achizitie combustibil

Durata contractului: 24 luni

Valoarea maxima estimata: 77.265,00 ron fara TVA

Criteriul de atribuire: cel mai mare discount/l din pretul afisat la pompa  

 

Tinand cont de cele enumerate va rugam sa transmiteti oferta dvs. financiara prin e-mail, posta sau personal, in cel mai scurt timp posibil. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la datele de contact mentionate anterior.

 

Presedinte

Lazar Laurentiu Ioan

 

Anunțul complet aici