Locaţia curentă este: Prima pagină / Achiziții / Anunț achiziție - evenimente

Anunț achiziție - evenimente

Nr. Inregistrare: 314/18.05.2021                                                                           

 

CERERE DE OFERTA

 

Subscrisa, Fundatia de Scleroza Multipla Bihor M.S., cu sediul in Oradea str. Buzaului nr. 2B, județul Bihor, cod postal 410249, cod de înregistrare fiscală nr. 7401093, telefon: 0259 436 601, e-mail: smbihor@yahoo.com,  reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan - presedinte, intenționează să achiziționeze prin Cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 43, alin. (3 din HG 395/2016, serviciile de organizare evenimente LOT 1 in cadrul proiectului: Tranzitia catre societate a persoanelor adulte cu dizabilitati din judetul Bihor prin implementarea unor masuri integrate de sprijin psiho-socio-medical, cod SMIS 130622

 

 

Obiectul contractului de servicii: Servicii de organizare evenimente  LOT1

Durata contractului: 18 luni

Valoarea maxima estimata: 56.250,00 ron fara TVA (20+20+5 evenimente * 1250 ron/eveniment)

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Detaliere servicii solicitate:

 

 • 20 de întâlniri de advocacy/desegregare/nediscriminare și inclusiv cu participarea familiilor persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate și membrii ai familiilor acestora, pe marginea serviciilor oferite în cadrul locuințelor protejate;
  • Pentru cele 20 de întâlniri sunt necesare: articole de presă, fotografii, asigurarea secretariatului pentru lansarea invitațiilor și primirea acestora la locația de eveniment, în conformitate cu materialele primite de la echipa de implementare de proiect, angajarea cheltuielilor de protocol pentru 10 persoane  (apă, platouri cu gustări, asigurare locație), listarea mapelor de eveniment, în conformitate cu masterul înaintat de echipa de implementare.
  • Se vor organiza cca. 2-3 întâlniri / lună de cca.60 min, cu până la 10 persoane , în locații diferite (locuințe protejate, alte spații din comunitate).

 

 • 20 de întâlniri de advocacy/desegregare/nediscriminare și inclusiv cu participarea familiilor persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate și membrii ai familiilor acestora, pe marginea serviciilor oferite în cadrul centrului de zi.
  • Pentru cele 20 de întâlniri sunt necesare: articole de presă, fotografii, asigurarea secretariatului pentru lansarea invitațiilor și primirea acestora la locația de eveniment, în conformitate cu materialele primite de la echipa de implementare de proiect, angaja cheltuieli de protocol pentru 10 persoane (apă, platouri cu gustări, asigurare locație), listarea mapelor de eveniment, în conformitate cu masterul înaintat de echipa de implementare.
  • Se vor organiza cca. 2-3 întâlniri / lună de cca.60 min, cu până la 10 persoane, în locații diferite (centrul de zi, alte spații din comunitate).
 • 5 intalniri organizate in cadrul comunitatilor pentru activitati de integrare si participare sociala si civica, pentru 10 persoane,
  • Pentru cele 5 întâlniri sunt necesare: articole de presă, fotografii, asigurarea secretariatului pentru lansarea invitațiilor și primirea acestora la locația de eveniment, în conformitate cu materialele primite de la echipa de implementare de proiect, angaja cheltuieli de protocol pentru 10 persoane (apă, platouri cu gustări, asigurare locație), listarea mapelor de eveniment, în conformitate cu masterul înaintat de echipa de implementare.
  • Se vor organiza cca. 2-3 întâlniri / lună de cca.60 min, cu până la 10 persoane, în locații diferite (alte spații din comunitate).

 

Tinand cont de cele enumerate va rugam sa transmiteti oferta dvs. financiara prin e-mail, posta sau personal, in cel mai scurt timp posibil. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la datele de contact mentionate anterior.

 

 

Presedinte

Lazar Laurentiu Ioan