Locaţia curentă este: Prima pagină / Evenimente / Elevii și preșcolarii la centrul SM

Elevii și preșcolarii la centrul SM

Programul Școala Altfel 2013, a adus peste 70 elevii și preșcolarii la centrul SM

 

La Centrul de Servicii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități din Oradea, s-a desfășurat săptămâna Școala Altfel 2013, în cadrul Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, care s-a desfășurat în perioada 1- 5 aprilie 2013, și la care au participat peste 40 de elevi de la Colegiul Național Emanuil Gojdu și 50 de preșcolari de la Grădinițele cu Program Prelungit nr.28 și 31 din Oradea. Acest program constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, într-o săptămână din al doilea semestru şcolar, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal educative, care își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante și totodată să promoveze valorile implicării în comunitare.
Anul acesta, clopoţelul acestei săptămâni a sunat în data 1 aprilie 2013, iar la centrul nostru, atât elevii de liceu cât și preșcolarii și-au luat în serios și cu mult interes rolul de voluntari pentru sprijinirea activităților de ergoterapie ale centrului, ajutând persoanele cu dizabilități să confecționeze un număr cât mai mare de obiecte decorative pentru sărbătorilor prilejute de Învierea Domnului Noastru Iisus Hristos, obiecte care vor fi valorificate în comuntate pentru susținerea activității acestui centru, pentru ca un număr cât mai mare de persoane cu dizabilități să beneficieze de asistență socială și recuperare locomotorie și psihologică. Deasemenea, activitățile de educație fizică organizate în cadrul serviciului de recuperare ăprin kinetoterapie au reprezentat o atracție pentru copiii preșcolari, pentru care au fost organizate câteva întreceri sportive, în asistența persoanelor cu dizabilități.
Activităţile propuse de organizația noastră exced curriculumul naţional şi sperăm au adus un plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, prin zâmbetele elevilor şi dascălilor implicaţi.
Unitățile de învățământ care au participat la acest program sunt:
Colegiul Național Emanuil Gojdu - clasa a X-a G, coordonați de prof.Traian Ursuța
Grădinița cu Program Prelungit 28 din Oradea, sub coordonarea doamnei Elena Indrie
Grădinița cu Program Prelungit 31 din Oradea, sub coordonarea doamnei Elena Bala
Evenimentul în media și alte pagini web:
Tag-uri prima-pagina