Locaţia curentă este: Prima pagină / Servicii / Asistență la domiciliu

Asistență la domiciliu

Servicii de asistență socială la domiciliu prestate în Oradea, Bihor și județele limitrofe

 

Descrierea serviciului in versiune video - click aici

 

LOCALIZARE

 

Sediul serviciului de Ingrijire la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati este pe Str. Buzaului, nr. 2B, Oradea, Jud. Bihor

Date de contact:

Tel: 0259 43 66 01

E-mail: smbihor@yahoo.com

 

 

ORGANIZARE

Programul este zilnic intre orele 8 – 16

ACTIVITATI

Asistenţă socio-medicală şi asistenţa pentru menţinerea sănătăţii

Serviciul de asistenţă la domiciliu al fundaţiei noastre asigură fiecărui beneficiar servicii de îngrijire și asistenţă care au în vedere îngrijire primară prin, ajutor pentru hrănire, hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor pentru prepararea și livrarea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, administrare și gestionare a bugetului propriu.

Persoana care urmează să fie asisitată la domiciliu este supusă unui filtru socio-medical efectuat de către asistentul social, kinetoterapeut şi asistentul medical pentru a constata compatibilitatea condiţiei persoanei cu programul de recuperare/socializare. Astfel, asistența medicală observă orice schimbare în starea persoanei, cum ar fi creşterea/scăderea tensiunii arteriele, prezenţa unei afecţiuni dermatologice sau de altă natură, anunţă medicul specialist şi stabileşte o programare prealabilă pentru consult, iar apoi însoţeşte (dacă e cazul) persoana la consultul de specialitate. De asemenea, persoana cu SM beneficiază de tratament injectabil cum ar fi vitaminoterapia indicată de medicul specialist.

Activitatea se desfăşoară în conformitate cu standardul 8 din Ordinului 175/2006,  privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoanele adulte cu handicap.

Intervențiile psihologice

Din punct de vedere psihologic diagnosticarea cu SM și, ulterior, evoluția bolii sunt surse de stres major care pot predispune persoana diagnosticată la a manifesta diverse tulburări psihice.

Dintre intervențiile psihologice utilizate la domiciliu menționăm:

- re-trainingul cognitiv – se adresează antrenării funcțiilor cognitive afectate (atenție, memorie), în încercarea de a stopa deteriorarea acestora, sau cel puțin de a minimiza efectul asupra persoanei cu SM.

-  consilierea de grup pentru apartinatori

- consilierea/psihoterapia individuală- are ca scop optimizarea personală/intervenția în diverse tulburări psihice care pot să apară în SM. Utilitatea consilierii/psihoterapiei este cu atât mai importantă cu cât se cunoaşte că stresul este unul dintre factorii care pot conduce la apariţia unui nou atac, acest stres făcând obiectul intervenției.

Recuperarea oferită  la domiciliu

Recuperarea în bolile neurologice cuprinde:

Kinetoterapie

Masaj terapeutic

a)

Programul kinetic are în vedere: îmbunătăţirea forţei şi rezistenţei musculare, menţinerea/creşterea mobilităţii articulare, creşterea capacităţii la efort, reeducarea sensibilităţii – proprioceptivă, termică, dureroasă – şi îmbunătăţirea funcţiilor vitale – respiraţie, circulaţie, digestie prin executarea exerciţiilor specifice fiecărei afecţiuni.

Programul de exerciţii este împărţit în patru secţiuni:

-exerciţii pasive care necesită asistenţa unei alte persoane;

-exerciţii active cu rezistenţă (pot fi executate activ sau împotriva unei rezistenţe aplicate de kinetoterapeut sau furnizată de o greutate);

-exerciţii pentru echilibru şi coordonare (au scopul de a ajuta persoanele cu asemenea probleme);

-combaterea spasticităţii (tehnici de posturare care să reducă spasticitatea)

 

b) Masajul terapeutic în bolile neurologice are rol de întreţinere sau de menţinere în funcție a unor structuri musculare şi nervoase sau a unor organe vitale. El poate fi de mai multe tipuri: total, parţial sau local. Se efectuează după indicaţii de specialitate din partea medicului, cu mijloace specifice, soluţii şi creme terapeutice. Numărul de şedinţe și frecvenţa lor se stabilesc în cursul tratamentului după felul cum răspunde fiecare persoană.

Efectele asupra muşchilor

- decontracturare profundă a fiecărei fibre a muşchilor somatici

- tonicitate mai mare a tuturor muşchilor flasci şi a celor slăbiţi

- eliberare masivă de acid lactic stocat la muşchi datorită efortului prelungit

Efectele asupra nervilor

- mai bună excitabilitate la stimulii din exterior

- mai rapidă contractibilitate a nervilor care răspund de reflexe

- deblocare a centrilor locomotori de la nivelul creierului

 

Activitatea se desfăşoară în conformitate cu standardul 9 din Ordinului 175/2006,  privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoanele adulte cu handicap.

Achiziție și donație de echipamente specifice pentru persoanele asistate

Periodic, în funcție de mijloacele financiare și de nevoile beneficiarilor, Fundația achiziționează echipamente specifice pentru persoanele asistate: cărucioare, cadre de mers, bastoane etc. În unele cazuri o parte dintre acestea le sunt donate beneficiarilor care au nevoie și nu își permit să și le achiziționeze.

 

Terapia ocupaţională (ergoterapia) şi socializare urmăresc menţinerea/îmbunătăţirea dexterităţii şi mobilităţii mâinilor prin mişcări necesare în activitaţile cotidiene, şi redobândirea autonomiei şi reintegrarea psiho-socială (reluarea relaţiilor cu mediul psiho-social). Aici intră activităţi de utilitate prac­tică, cum ar fi: confecţionarea unor articole de artizanat, tricotaje, etc.; activităţi recreative, ca: lectura, audiții mu­zicale, discuţii libere din diferite domenii, vizionare TV. Vor fi luate în considerare ideile, preferinţele şi experienţa personală a persoanelor, evitând activităţile grele şi epuizante.

Beneficiarii interesaţi sunt consiliaţi pe probleme legale, ceea ce implică informarea acestora cu privire la drepturile prevăzute de lege  pentru persoanele cu deficienţe şi asistarea lor în procesul de obţinere a acestor drepturi. Această activitate se realizează cu participarea activă a beneficiarului, luându-se în considerare dreptul acestuia la autodeterminare.

 

Activitatea se desfăşoară în conformitate cu standardul 10 din Ordinului 175/2006,  privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoanele adulte cu handicap.

 

Informare şi consiliere și sprijin pentru îngrijitori şi aparţinători -  după apariția bolii, întreaga viață a bolnavului dar și a familiei acestuia se schimbă, iar în acest proces de schimbare este nevoie de intervenția asupra bolnavului, dar și asupra familiei acestuia care se implică în mod direct în îngrijirea celor afectați. Îngrijirea unui bolnav de scleroză multiplă necesită uneori cunoștiințe și tehnici de îngrijire speciale, pe care cei din familie nu le cunosc, aceștia trebuie consiliați și sprijiniți pentru a putea să acorde îngrijirea  și înțelegerea de care are nevoie bolnavul.

Informarea se realizează prin intermediul a patru  instrumente specifice organizaţiei noastre:

Revista Columna – o publicație editată trimestrial de către federaţia noastră SSMR şi distribuită prin intermediul organizaţiei noastre, revistă în care se regăsesc informaţii de natură medicală, noutăţi legislative, despre activitatea deruată de către organizaţia noastră şi societatea naţională din care facem parte şi de către alte organizaţiile membre ale societăţii naţionale, experienţe de viață a persoanelor cu scleroză multiplă dar şi exemple de viaţă ale unor personalităţi din ţara noastră;

Pagina de internet www.smbihor.ro. Pagina web este un alt instrument de informare pentru beneficiarii noştri. Aceasta este dezvoltată la nivelul societăţii naţionale cu implicarea tuturor membrilor, inclusiv organizaţia noastră prin includerea unei secţiuni distincte şi cuprinde informaţii despre boală (ce este SM, modalităţi de tratament, managementul SM), informaţii despre organizaţiile membre ale societăţii, proiectele derulate de acestea şi în cadrul societăţii naţionale, publicaţii diverse cu specific pentru SM, activităţile de lobby şi advocacy derulate de noi şi la nivelul societăţii noastre;

Informare individuală a pacienţilor şi a membrilor familiei acestora, prin organizarea de întâlniri planificate la sediul organizaţiei noastre  sau la domiciliu şi desfăşurarea unor discuţii informale pe marginea problematicii SM, cu atingerea unor puncte de interes pentru beneficiari, cum sunt: tratament, statutul de persoană cu dizabilităţi, beneficii şi facilităţi disponibilie pentru persoanele cu SM din partea organizaţiei, a instutuţiilor statului şi a altor entităţi;

Informare de grup prin „Grupul de sprijin al pacienţilor”, o activitate de informare periodică prin organizarea unor întâlniri în cadrul organizaţiei noastre, cu participarea persoanelor afectate de scleroză multiplă (pacienţi, membrii familiilor acestora) în vederea acordări de informaţii recente din domeniul SM, precum şi din domeniul social şi medical în general, cu privire la potenţiale facilităţi şi beneficii. Aceste întâlniri sunt organizate cu moderarea unui membru al echipei organizaţiei noastre şi cuprinde subiecte de interes pentru participanţi, în urma unei sondări directe, sau propunerea de subiecte de interes.

 

Consilierea socio-medicală se realizează în mod direct prin intermediul unui asistent social și a unui asistent medical al organizaţiei noastre, prin organizarea unor întâlniri planificate cu beneficiarii organizaţiei noastre, la domiciliul acestora, cu scopul de a facilita beneficii, drepturi în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestor persoane şi a autonomiei individuale. Consilierea se referă la procesul de obţinere a statutului de persoană cu certificat de handicap, obţinerea unor prestaţii locale sau ca urmare a unor legi cu aplicare prin instituţiile descentralizat, obţinerea unor tratamente specifice, a unor sesiuni de terapie pentru recuperare şi alte asemenea;

 

Măsuri de îngrijire personală şi furnizare de bunuri materiale, activitate care realizează la centrul de zi şi la domiciliu, prin servicii de toaletare, distribuirea de pampers pentru persoanele suferinde de incontineţă urinară şi fecală, activităţi de sprijin gospodăresc cu acordarea de bunuri materiale şi alimente.

 

PERSONALUL DE SPECIALITATE

-       Asistent social

-       Psiholog

-       Kinetoterapeut

-       Asistent medical

-       Maseor

-       Voluntari  - diferite specialitati

 

 

COSTURILE SERVICIILOR

Costurile serviciului de Ingrijire la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati sunt de 150 lei/beneficiar /luna.

CUANTUMUL CONTRIBUTIEI BENEFICIARILOR

 

Cuantumul contributiei beneficiarului este de 50 lei/an/beneficiar.

Incepand cu luna ianuarie 2016, cuantumul contributiei beneficiarului va fi de 10 lei/lun/beneficiar.