Locaţia curentă este: Prima pagină / Servicii / Centrul de zi din Oradea

Centrul de zi din Oradea

Servicii sociale prestate în cadrul Centrului de zi Oradea

 

Descrierea serviciului în versiune video - click aici

 

LOCALIZARE

 

Sediul Centrului de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati este pe Str.Buzaului, nr. 2B, Oradea, Jud. Bihor

Date de contact:

Tel: 0259 43 66 01

E-mail: smbihor@yahoo.com

Facebook: PrieteniiSM

 

ORGANIZARE

Programul centrului este zilnic intre orele 8 – 16

 

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI LUNARE

 

ACTIVITATI - descriere generală

 

Transport adaptat de la domiciliu la centrul de zi, un serviciu social realizat prin utilizarea microbusului adaptat al fundaţiei noastre. Beneficiarii sunt aduși de la domiciliu şi duşi înapoi la domiciliu după efectuarea orelor de program în cadrul centrului de zi. Se efectuează cca. 3 serii de transport dimineaţa şi 3 după amiaza, la întoarcerea acasă a beneficiarilor.

 

Activităţi de asistenţă socială instructiv educative, de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social adaptative, conform planului de intervenţie individualizat. Se pune accent pe stimularea autonomie personale şi pe dezvoltarea încrederii în sine a beneficiarilor, asistentul social fiind un factor de sprijin şi motivare.

 

Furnizarea hranei pentru beneficiarii centrului. Beneficiarii primesc zilnic, de luni pana vineri, un supliment alimentar nutritiv, conform nevoilor persoanelor asistate, ţinându-se astfel cont de regimul alimentar şi problemele de deglutiţie ale acestora.

 

Terapia ocupaţională (ergoterapia) şi socializare urmăresc menţinerea/îmbunătăţirea dexterităţii şi mobilităţii mîinilor prin mişcări necesare în activitaţile cotidiene, şi redobândirea autonomiei şi reintegrarea psiho-socială (reluarea relaţiilor cu mediul psiho-social). Aici intră activităţi de utilitate prac­tică, cum ar fi:  floricultură, grădinărit, confecţionarea de felicitări şi  alte articole de artizanat, tricotaje, etc.; activităţi recreative, ca: lectura, auditii mu­zicale, discuţii libere din diferite domenii, jocuri (remy, şah, puzzle, jocuri pe computer), vizionare TV, ieşiri în oraş (la spectacole, la cumpărături, etc.), organizarea de excursii. Vor fi luate în considerare ideile, preferinţele şi experienţa personală a persoanelor cu dizabilitati, evitând activităţile grele şi epuizante.

Beneficiarii interesaţi sunt consiliaţi pe probleme legale, ceea ce implică informarea acestora cu privire la drepturile prevăzute de lege  pentru persoanele cu deficienţe şi asistarea lor în procesul de obţinere a acestor drepturi. Această activitate se realizează cu participarea activă a beneficiarului, luându-se în considerare dreptul acestuia la autodeterminare.

 

Activitatea se desfăşoară în conformitate cu din Ordinului 67/21.01.2015, anexa 3 privind Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Serviciul este acreditat in conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare, primind astfel licenta de functionare provizorie.

 

Informare şi consiliere si sprijin pentru îngrijitori şi aparţinători -  dupa aparitia handicapului, intreaga viata a bolnavului dar si a familiei acestuia se schimba, iar in acest proces de schimbare este nevoie de interventia asupra bolnavului, dar si asupra familiei acestuia care se implica in mod direct in ingrijirea celor afectati. Ingrijirea unui bolnav necesita uneori cunostiinte si tehnici de ingrijire speciale, pe care cei din familie nu le cunosc, acestia trebuie consiliati si sprijiniti pentru a putea sa acorde ingrijirea  si intelegerea de care are nevoie bolnavul.

 

Informarea se realizeaza prin intermediul a patru  instrumente specifice organizaţiei noastre:

Revista Columna – o publicatie editata trimestrial de către ASMR şi distribuită prin intermediul organizaţiei noastre, revistă în care se regasesc informaţii de natură medicală, noutăţi legislative, despre activitatea deruată de către organizaţia noastră şi societatea naţională din care facem parte şi de către alte organizaţiile membre ale societăţii naţionale, experienţe de viată a persoanelor cu scleroză multiplă dar şi exemple de viaţă ale unor personalităţi din ţara noastră;

Pagina de internet www.scleroza-multipla.ro. Pagina web este un alt instrument de informare pentru beneficiarii noştri. Aceasta este dezvoltată la nivelul societăţii naţionale cu implicarea tuturor membrilor, inclusiv organizaţia noastră prin includerea unei secţiuni distincte şi cuprinde informaţii despre boală (ce este SM, modalităţi de tratament, managementul SM), informaţii despre organizaţiile membre ale societăţii, proiectele derulate de acestea şi în cadrul societăţii naţionale, publicaţii diverse cu specific pentru SM, activităţile de lobby şi advocacy derulate de noi şi la nivelul societăţii noastre;

Informare individuală a pacienţilor şi a membrilor familiei acestora, prin organizarea de întâlniri planificate la sediul organizaţiei noastre şi desfăşurarea unor discuţii informale pe marginea problematicii SM, cu atingerea unor puncte de interes pentru beneficiari, cum sunt: tratament, statutul de persoană cu dizabilităţi, beneficii şi facilităţi disponibilie pentru persoanele cu SM din partea organizaţiei, a instutuţiilor statului şi a altor entităţi;

Informare de grup prin „Grupul de sprijin al pacienţilor”, o activitate de informare periodică prin organizarea unor întâlniri în cadrul organizaţiei noastre, cu participarea persoanelor afectate de scleroza multiplă (pacienţi, membrii familiilor acestora) în vederea acordări de informaţii recente din domeniul SM, precum şi din domeniul social şi medical în general, cu privire la potenţiale facilităţi şi beneficii. Aceste întâlniri sunt organizare cu moderarea unui membru al echipei organizaţiei noastre şi cuprinde subiecte de interes pentru participanţi, în urma unei sondări directe, sau propunerea de subiecte de interes.

 

Consilierea socio-medicala. Consilierea individuală se realizeaza prin intermediul unui asistent social și a unui asistent medical al organizaţiei noastre, prin organizarea unor întâlniri planificate cu benficiarii organizaţiei noastre, la sediul acesteia sau la domiciliu, pentru cei nedeplasabli, cu scopul de a facilita beneficii, drepturi în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestor persoane şi a autonomiei individuale. Consilierea se referă la procesul de obţinere a statutului de persoană cu certificat de handicap, obţinerea unor prestaţii locale sau ca urmare a unor legi cu aplicare prin instituţiile descentralizat, obţinerea unor tratamente specifice, a unor sesiuni de terapie pentru recuperare şi alte asemenea;

Există situații în care este necesară consilierea de grup. Cu acest prilej se pot aborda diverse probleme de grup, cum sunt accesul la diverse facilităţi, participare la Seminarul naţional sau regional pe teme de Scleroză Multiplă, accesul la bilete de tratament cu intocmirea listei de grup a beneficiarilor doritori şi efectuarea demersurilor pentru obţinerea acestor drepturi şi alte asemenea;

 

Intervențiile psihologice

Din punct de vedere psihologic diagnosticarea cu SM și, ulterior, evoluția bolii sunt surse de stres major care pot predispune persoana diagnosticată la a manifesta diverse tulburări psihice.

Dintre intervențiile psihologice utilizate în centru menționăm:

-re-trainingul cognitiv – se adresează antrenării funcțiilor cognitive afectate (atenție, memorie), în încercarea de a stopa deteriorarea acestora, sau cel puțin de a minimiza efectul asupra persoanei cu SM.

-consilierea de grup -  are ca scop transmiterea și formarea unor modalități de coping adaptativ. Persoanele diagnosticate cu SM care urmează ședințe de terapie de grup au mai puține probleme legate de anxietate și depresie, impactul pe care boala îl are zi cu zi se reduce iar calitatea vieții se îmbunătățește.

- consilierea/psihoterapia individuală- are ca scop optimizarea personală/intervenția în diverse tulburări psihice care pot să apară în SM. Utilitatea consilierii/psihoterapiei este cu atât mai importantă cu cât se cunoaşte că stresul este unul dintre factorii care pot conduce la apariţia unui nou atac, acest stres făcând obiectul intervenției.

 

Măsuri de îngrijire personală şi furnizare de bunuri materiale, activitate care se realizează la centrul de zi, prin servici de toaletare, distribuirea de pampers si materiale necesare intretinerii igienei corporale pentru persoanele suferinde de incontineţă urinară şi fecală, activităţi de sprijin gospodăresc cu acordarea de bunuri materiale şi alimente.

 

Asistenţă socio-medicală şi asistenţa pentru menţinerea sănătăţii

În zilele în care persoana cu dizabilitati participă la activităţile de la Centru, aceasta este supusă unui filtru socio-medical efectuat de către asistentul social, kinetoterapeut şi asistentul medical pentru a constata compatibilitatea condiţiei persoanei cu dizabilitati cu programul de recuperare/socializare. Astfel, asistenta medicală observă orice schimbare în starea persoanei cu dizabilitati, cum ar fi creşterea/scăderea tensiunii arteriele, prezenţa unei afecţiuni dermatologice sau de altă natură, anunţă medicul specialist şi stabileşte o programare prealabilă pentru consult, iar apoi însoţeşte (dacă e cazul) persoana la consultul de specialitate. De asemenea persona cu dizabilitati beneficiază de tratament injectabil cum ar fi vitaminoterapia indicată de medicul specialist.

 

Recuperare în centrul de zi

Recuperarea în scleroza multiplă (programul de recuperare oferit la centru)cuprinde:

Kinetoterapie

Masaj terapeutic

Fizioterapia

a)

Programul kinetic are în vedere: îmbunătăţirea forţei şi rezistenţei musculare, menţinerea/creşterea mobilităţii articulare, creşterea capacităţii la efort, reeducarea sensibilităţii – proprioceptivă, termică, dureroasă – şi îmbunătăţirea funcţiilor vitale – respiraţie, circulaţie, digestie prin executarea exerciţiilor specifice fiecărei afecţiuni.

Programul de exerciţii este împărţit în patru secţiuni:

-exerciţii pasive care necesită asistenţa unei alte persoane;

-exerciţii active şi active cu rezistenţă (pot fi executate activ sau împotriva unei rezistenţe aplicate de kinetoterapeut sau furnizată de o greutate);

-exerciţii pentru echilibru şi coordonare (au scopul de a ajuta persoanele cu asemenea probleme);

-combaterea spasticităţii (tehnici de posturare care să reducă spasticitatea)

 

b) Masajul terapeutic are rol de întreţinere sau de menţinere în functie a unor structuri musculare şi nervoase sau a unor organe vitale. El poate fi de mai multe tipuri: total, parţial sau local. Se efectuează după indicaţii de specialitate din partea medicului, cu mijloace specifice, soluţii şi creme terapeutice. Numărul de şedinţe si frecvenţa lor se stabilesc în cursul tratamentului după felul cum răspunde fiecare persoană cu dizabilitati.

Efectele asupra muşchilor

-decontracturare profundă a fiecărei fibre a muşchilor somatici

tonicitate mai mare a tuturor muşchilor flasci şi a celor slăbiţi

-eliberare masivă de acid lactic stocat la muşchi datorită efortului prelungit

Efectele asupra nervilor

-mai bună excitabilitate la stimulii din exterior

-mai rapidă contractibilitate a nervilor care răspund de reflexe

deblocare a centrilor locomotori de la nivelul creierului

 

c) Fizioterapia-  presupune utilizarea in scop terapeutic a agentilor fizici naturali sau artificiali.

Bolnavii pot beneficia de următoarele proceduri de fizioterapie:

1. Drenaj limfatic- asigura drenarea lichidelor aflate in exces in spatiul interstitial si evacuarea acestora impreuna cu produsii rezultati din metabolismul celular, mentinand echilibrul hidric in zona respectiva .

Drenajul limfatic se recomanda in :

• Insuficienta venoasa si limfatica

• Afectiuni ale sistemului limfatic:

• congenitale;

• inflamatorii;

• traumatismale;

• postoperatorii;

• Edem limfatic al membrului superior post-mastectomie;

• Disfunctie de pompa musculara;

• Inactivitate musculara prelungita;

• Paralizie de membre inferioare;

Efectele drenajului limfatic:

•  întarirea sistemului imunitar datorita  stimularii ganglionilor limfatici,

•  dinamizarea circulatiei limfei în spatiile intercelulare,

•  accelerarea curentului limfatic si eliminarea rapida a reziduurilor toxice,

•  antrenarea toxinele care blocheaza procesele fiziologice,

•  intensificarea  schimburilor nutritive si eliminarea toxinelor din corp,

•  usurarea transportului acizilor grasi si al colesterolului,

 

2. Electrostimulare- reprezinta o procedura  prin care sunt aplicati electrozi pe diferite  zone de tratament, in functie de necesitati,  stimuland astfel muschii.

Electroterapie este una din cele mai utilizate metode de fizioterapie cu ajutorul careia se pot trata o gama larga de afectiuni:

-durere (nevralgie, cefalee, mialgie, durere postoperatorie

-afectiuni ortopedice (artrite, tendinite, contuzii, pinteni calcaneeni)

-afectiuni ale coloanei vertebrale (hernie de disc, discopatie lombara sau toracala, spondiloza cervicala, lombalgie)

-tratamentul edemelor, contracturi musculare

-afectiuni digestive (constipatie cronica)

-afectiuni ginecologice (dismenoree, etc.)

Beneficiile tratamentului prin electrostimulare corporala:

• reda fermitatea si tonicitatea muschilor,

• micsoreaza stratul adipos,

• pielea isi recapata elasticitatea si aspectul sanatos,

• imbunatateste circulatia sanguina.

 

3. Fototerapie- reprezinta aplicarea terapeutica a rezelor ultraviolete care utilizeaza in scop terapeutic aplicatiile luminoase din spectrul vizibil si inivizibil.

Efecte terapeutice:

Sudorotie

Eritem cutanat tranzitoriu

Hiperventilatie

Cresterea diurezei

Scadere tranzitorie a greutatii corporale

Cresterea frecventei cardiace si a tensiunii arteriale

Indicatii terapeutice:

Hipertonie musculara

Contracturi si retracturi postoperatorii

Tulburari trofice cutanate

 

Achiziție și donație de echipamente specifice pentru persoanele asistate

Periodic, în funcție de mijloacele financiare și de nevoile beneficiarilor, Fundația achiziționează echipamente specifice pentru persoanele asistate: cărucioare, cadre de mers, bastoane etc.

În unele cazuri o parte dintre acestea le sunt donate beneficiarilor care au nevoie și nu își permit să și le achiziționeze.

 

Activităţi de sport uşor indoor (în centrul de zi) la centrul de zi, cu un program săptămânal, cu implicarea kinetoterapeutului; se realizeaza activităţi de fotbal de masa, biliard, darts și bocce cu un program prestabilit de către asistenţii sociali şi kinetoterapeut, în activităţi pe echipe, pentru o mai bună socializare şi motivarea pacienţilor pentru activităţile sportive în centru. Totodată, la această activitate sunt mobilizaţi voluntari, studenţi la facultatea de kinetoterapie. Activităţile se desfăşoara în filigoria (anexa) din curtea centrului de recuperare şi în holul central. Activitatea vine în complementaritatea activităţilor de recuperare cu obiective de păstrare a condiţiei de sănătate recuperate şi educaţie pentru un mod de viaţă activ.

 

PERSONALUL DE SPECIALITATE

-       Asistent social

-       Medic psihiatru

-       Medic urolog

-       Psiholog

-       Kinetoterapeut

-       Asistent medical

-       Ingrijitor cladire

-       Maseor

-       Voluntari  - diferite specialitati

 

COSTURILE SERVICIILOR

 

Costurile serviciilor oferite in Centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati sunt de 200 lei/beneficiar /luna.

 

CUANTUMUL CONTRIBUTIEI BENEFICIARILOR

 

In acest moment costurile serviciilor sunt gratuite.

Incepand cu luna decembrie 2015, contributia beneficiarilor pentru serviciile oferite va fi de 80 lei/luna.