Locaţia curentă este: Prima pagină / Servicii / Centrul rezidențial CRRPAD Bratca

Centrul rezidențial CRRPAD Bratca

Servicii sociale și socio-medicale în Centrul rezidențial de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Bratca

Descrierea serviciului

Descrierea serviciului în versiune video - click aici

Descrierea serviciului în versiune broșură (Font Arial 10) - click aici

Descrierea serviciului în versiune broșură (Font Arial 14) - click aici

 

Localizare:

Sediul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca (CRRPH Bratca) este în sat Bratca, comuna Bratca, nr. 125

 

 

Date de contact:

 

Tel: 0259 436 601 / 0259 473 345

E-mail: smbihor@yahoo.com

 

Organizare:

CRRPH Bratca oferă servicii în sistem rezidențial persoanelor cu dizabilități.

Programul de vizite  pentru familiile beneficiarilor  este de luni până vineri între orele 08:00 – 20:00.

Programul de vizită pentru potențiali beneficiari, reprezentanți sau alte persoane interesate: prima luni a lunii, cu excepția sărbătorilor legale între orele 13-14 pe bază de programare ( 0259 473 345)

 

Admiterea în centru:

Condiţia de bază pentru admiterea în centru este ca solicitantul să fie persoană adultă cu dizabilități și să existe locuri disponibile, capacitatea C.R.R.P.A.D: Bratca fiind de 50 de persoane. Dosarul va fi evaluat de căre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Bihor care are votul final. Odată admis în centru, se va încheia un contract pentru acordarea serviciilor între furnizor (Fundația de Scleroă Multiplă Bihor) și beneficiar/reprezentant legal.

 

Servicii oferite în cadrul CRRPH Bratca:

 

Serviciile sunt oferite de personal calificat cu respectarea standardelor și în acord cu nevoile beneficiarilor. În cadrul  C.R.R.P.H. Bratca gama de servicii cuprinde:

 

Servicii de găzduire permanentă - asigură persoanelor cu handicap cazare în condiţii adecvate nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca asigură beneficiarilor condiţii de locuit şi hrană conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora. Spaţiile Centrului sunt curate, sigure, igienizate, confortabile şi adaptate pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în orarul zilnic, de asemenea, fiecărui beneficiar i se asigură un spaţiu personal într-un dormitor, în concordanţă cu nevoile individuale ale acestuia.

Fiecare beneficiar are la dispoziţie din partea Centrului obiecte de igienă personală: periuţă şi pastă de dinţi, săpun, prosoape, hârtie igienică etc,  materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, absorbante igienice pentru femei, dar şi îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă pentru menţinerea igienei personale.

Centrul asigură fiecărui beneficiar trei mese complete pe zi, la care se adaugă și două gustări, la intervale echilibrate. Atunci când este necesar, beneficiarii primesc hrană dietetică, pe baza recomandărilor medicului

 

Servicii de îngrijire personală - asigură persoanelor cu handicap activităţi care, alături de intervenţia terapeutică, conduc la diminuarea stării de handicap, menţinerea conştienţei, confortului psihofizic şi demnităţii individuale.

Activităţi specifice:

-          Hrănire;

-          Sprijin pentru deplasare şi mobilitate;

-          Asistenţă medicală adecvată pentru menţinerea sănătăţii.

-           

Servicii de asistenţă medicală - administrarea tratamentului adecvat problemelor de sănătate ale beneficiarilor.

 

Servicii de recuperare - asigură persoanelor cu handicap activităţi al căror scop este restabilirea/menținerea stării iniţiale de sănătate şi funcţionalitate a acestora pe două coordonate: 1. reabilitare (refacerea structurilor morfofuncţionale alterate) şi 2. abilitare (antrenarea structurilor neafectate pentru a crea şi consolida comportamente şi abilităţi noi, echivalente cu cele deficitare).

Activități specifice:

-          Evaluare psihologică;

-          Consiliere psihologică;

-          Observație și intervenție comportamentală

-          Terapii de expresie şi ocupaţionale

-          Formarea şi organizarea abilităţilor de trai independent (educaţie perceptivă, igiena personală, formare de deprinderi de autoservire şi autogospodărire);

-          Terapia tulburărilor de limbaj și dezvoltarea modalităților de comunicare gestuală/verbală

-          Stimulare cognitivă

-          Kinetoterapie și sport

-          Fizioterapie

-          Masaj

 

Servicii de integrare - reintegrare socială - asigură persoanelor cu handicap activităţi care facilitează accesul şi participarea acestora la viaţa socială (familie, comunitate) în calitate de cetăţeni cu drepturi depline.

Activități specifice:

-          Informare;

-          Consiliere

-          Asistenţă socială (evaluare şi reevaluare din punct de vedere social);

-          Formarea şi exersarea conduitei  adecvate pentru integrarea în plan social

-          Socializare şi loisir (petrecerea timpului liber).

 

Servicii de transport - asigură activităţi de transport pentru persoanele cu handicap la serviciile medicale de specialitate şi pentru efectuarea activităţilor de recreere.

            Centrul încurajează beneficiarii să-şi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor de socializare, opţiunile lor fiind luate în considerare la întocmirea Orarului Zilnic. Totodată asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni, îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot, atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens.

 

Facilităţi:

Beneficiarilor din centru li se acordă următoarele facilităţi:

-          asigurarea de condiţii privind comunicarea cu exteriorul:

  • accesul beneficiarilor la facilităţile şi serviciile asigurate în comunitate: sănătate, educaţie, cultură, relaţii sociale, activităţi de petrecere a timpului liber (organizarea de excursii şi drumeţii) se realizează cu maşina din dotarea centrului;
  • accesul asistaţilor la telefon, fax;
  • asistaţii au posibilitatea să-şi viziteze familia şi să fie vizitaţi, comunică cu aceştia prin intermediul corespondenţei, primesc vizite din partea unor reprezentanţi ai fundaţiilor şi asociaţiilor de caritate;

 

Personalul de specialitate:

-         Asistent social;

-         Psiholog;

-         Kinetoterapeut;

-         Asistent medical;

-         Bucătar;

-         Pedagog de recuperare;

-         Instructor educație;

-         Îngrijitor clădiri;

-         Îngrijitoare;

-         Gestionar;

-         Voluntari (diferite specialități).

 

 

Costurile serviciilor:

 

      Costul total lunar pentru un beneficiar al serviciilor se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor, conform art. 33 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată şi actualizată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Costul total lunar va fi reactualizat tot prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor.

 

Cuantumul contribuției:

          Nivelul contribuţiei de întreţinere, datorată de beneficiarul de serviciile sociale sau de către susţinătorii legali ai acestuia, va fi stabilit prin angajament de plată, conform prevederilor legale. În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, beneficiarul de servicii sociale şi susţinătorii legali ai acestuia se obligă să plătească suma stabilită.

          Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

 

 

Condiţii de locuit:

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca are o capacitate de 50 locuri.

            Centrul dispune de: internet, serviciu telefonic, spaţiu de parcare şi curte interioară. Sala de mese pentru beneficiari are o capacitate de 40 de locuri. Bucătăria este dotată cu mobilier adecvat şi aparatură electrocasnică. În cadrul centrului există 5 grupuri sanitare pentru personal, 6 grupuri sanitare pentru beneficiari şi 8 duşuri cu apă curentă, rece şi caldă. La nivelul centrului funcţionează o spălătorie dotată cu maşini automate şi uscătoare de rufe, există un spaţiu special amenajat pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. În centru sunt amenajate un număr de 6 module, fiecare modul fiind alcătuit din 2 camere pentru locuit (dormitoare), cu o capacitate de 4, 5 beneficiari/dormitor. Camerele sunt dotate cu paturi, noptiere, dulapuri pentru haine, masă, scaune. Fiecare beneficiar dispune în dormitor de o noptiera ce se poate încuia (noptieră). Camerele dispun de iluminare naturală, ventilaţie directă, geamuri, uşi, echipamente pentru încălzire funcţionale şi eficiente. Alte spaţii comune din cadrul centrului: 1 sală de recreere dotată cu aparat TV şi radio, 1 cabinet medical dotat cu aparatură medicală, 1 izolator, 1 cabinet de psihopedagogie specială şi 1 cabinet de fiziokinetoterapie.

            Imobilul are acces la utilităţi: apă curentă, curent electric, căldură asigurată prin centrală proprie pe lemne.

 

Spaţiile comune din centru accesibile tuturor beneficiarilor sunt:

-          sala de mese;

-          spaţii destinate terapiei ocupaționale;

-          sală de recreere;

-          cabinet de kinetoterapie;

-          spaţii în aer liber.

            Spaţiile comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor în funcţie de natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor.

 

Raport de activitate:

2015