Locaţia curentă este: Prima pagină / Stiri / Programul ID Oradea

Programul ID Oradea

Întâlnirea cu profesioniștii serviciilor sociale

(Click pentru album foto facebook)

Tot sub genericul ”conexiuni” pentru o comunitate inclusivă, programul ID (Integrare DizAbili Oradea) marchează și azi, 4 iunie, ziua mondială a persoanelor afectate de scleroza multiplă, oficiată în fiecare an pe 30 mai, perntru care sunt organizate manifestări în jurul acestei date, deschizând o inițiativă civică de formulare a unei politici publice locale dedicate integrării persoanelor cu dizabilități.

După ce în data 21 mai, la ediția de deschidere a demersului civic au fost invitate instituțiile publice de referință pentru persoanele cu dizabilități, iar la cea de-a doua ediția de vineri, 28 mai 2021, au participat organizații ale persoanelor cu dizabilități și a părinților cu copii cu dizabilități împreună cu cercetătorii din cadrul universităților din Oradea, în a treia ediție de azi, 4 iunie, au fost invitați profesioniștii din cadrul serviciilor sociale chemate să se implice activ în realizarea acestui demers.

Obiectivul demersului civic este de a oferi părinților cu copii cu dizabilități un program pentru pregătirea copiilor acestora pentru viața independentă, după ce părinții lor nu vor mai fi. Inițiativa de politică publică locală ar urma să obțină pentru persoane cu dizabilități un acces mai facil la asistență în comunitate prin servicii sociale de tipul asistență la un domiciliu adaptat, asistență personalizată cu asistent personal profesionist sau asistență în locuințe protejate, acestea fiind servicii preferate ca alternativă la centrele rezidențiale care conduc la scăderea calității vieții persoanei cu dizabilități și la segregare, fie aceasta și pozitivă. De asemenea, acest demers îți dorește să mai obțină o abordare integrată a modelului de furnizare a serviciilor, cu referire atât la domenii diferite de activitate și asistență (social, medical, educațional, etc), cât mai ales la implicarea instituțională, solicitând instituțiilor de la nivel local, dar și partenerilor de referință din comunitate, o implicare mai activă.

În ediția dedicată părinților cu copii cu dizabilități aceștia au primit cu încredere acest demers și s-au regăsit în majoritatea argumentelor prezentate în cadrul evenimentului, sperând că inițiativa va fi suficient de puternică pentru a fi asumată de partenerii comunitari, după cum declară o mamă cu un copil afectat de sindrom Down și care își dorește ca viitorul copilului să includă servicii care să îi asigure integrarea în comunitate.

În ediția actuală, profesioniștii din cadrul serviciilor sociale prezente în comunitatea bihoreană s-au exprimat în favoarea înscrierii în această inițiativă și și-au oferit sprijinul lor prin facilitarea de informații, oferirea de expertiză necesară și susținerea inițiativei pe parcursul tuturor etapelor de realizare și implementare.

Prima etapă de constituire a echipei de lucru pentru demararea inițiativei mai cuprinde o ultimă  întâlnire, pe care dorim să o realizam cu reprezentanții Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, care au în desfășurare un proiect de inițiativă publică ca rezultat a proiectului ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529 și pentru care am dori să identificăm posibilități de colaborare pentru sincronizarea cu demersul inițiativei noastre.

Această inițiativă este conectată la planul de implementare a politicilor Uniunii Europene în domeniu, fiind fundamentat de documentele programatice atât de la nivel comunitar, cât și național. Astfel, Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, respectiv Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020. Astfel, obiectiv specific 1.4 (OS.1.4), precizează următoarele angajamente: ”Furnizarea de servicii de sprijin pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități în sistem integrat cu servicii educaționale, de sănătate și altele, în vederea dezvoltării personale și a tranziției de la servicii rezidențiale către servicii comunitare 2016-2020”. De asemenea, OS.2.8. ”Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire rezidențiale către servicii în comunitate”. Cap.VI: OS.3: Asigurarea de servicii integrate în comunitate, OS.3.1. este inclus următorul angajament: ”Dezvoltarea/înființarea de servicii care acordă în sistem integrat: servicii de sănătate, educație, locuire și de sprijin pentru persoanele cu dizabilități.”

ID Oradea (Integrare DizAbili Oradea) este un program pentru persoanele cu dizabilități care oferă locuire, asistență, ocupare și integrare comunitară, și care se desfășoară în cadrul proiectului intitulat: „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical” - POCU/462/4/15/130622, implementat de Fundația SM Bihor și DGASPC Bihor, cu cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ziua Mondială a MS este oficial marcată pe 30 mai. Reunește comunitatea globală a SM pentru a împărtăși povești, a sensibiliza și a face campanie cu toți cei afectați de scleroză multiplă (SM). Activitățile Zilei Mondiale a MS au loc pe tot parcursul lunii mai și la începutul lunii iunie. Campania oferă flexibilitate persoanelor și organizațiilor pentru a atinge o varietate de obiective.

Tema pentru Ziua Mondială a SM 2020-2022 este „conexiunile”. Campania MS Connections se referă la construirea conexiunii comunității, a auto-conexiunii și a conexiunilor cu îngrijirea de calitate.

Sloganul campaniei este „Conectez, ne conectăm”, iar hashtagul campaniei este # MSConnections. Astfel MS Connections provoacă barierele sociale care îi lasă pe oamenii afectați de SM să se simtă singuri și izolați social. Este o oportunitate de a pleda pentru servicii mai bune, de a celebra rețelele de sprijin și de a promova îngrijirea de sine.

Tag-uri prima-pagina, stiri
Navigare