Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Expert implementare

Expert implementare

DESCRIEREA POSTULUI VACANT - expert implementare

Denumirea postului: Specialist relații sociale, cu rol de Expert implementare

Cod COR: 243212

Denumirea proiectului: “Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical” Cod MySMIS 130622

Pozitia postului in cadrul structurii organizatorice: de subordonare fata de managerul de proiect

Relatii functionale: 

a)     Cu ceilalti membri ai echipei proiectului

b)     Cu partenerii proiectului

c)      Cu alte autoritati si institutii publice, parteneri si terti, inclusiv persoane juridice private

Are in subordine: nu e cazul

Descrierea postului: Asigură implementarea și organizarea tehnică și logistică a subact. A1.1, A1.2,A1.3 si A1.5 din cadrul proiectului;

Responsabilitati specifice postului:

 • Asigura realizarea documentelor tehnice necesare pentru derularea subact. A1.1, A1.2,A1.3 si A1.5 (invitatii, liste de participare la întruniri; liste de distribuire; procese verbale, liste de informare, instrumente pentru centralizarea, analiza și raportarea datelor etc);
 • Furnizează informații specifice pentru elaborarea raportărilor tehnice, financiare, a cererilor de rambursare și de plata și a oricăror alte situații solicitate;
 • Elaborează comunicări privind aspectele tehnice și administrative ale proiectului;
 • Cooperează cu consultanții/experții din echipa de implementare și administrativă implicați în implementarea proiectului;
 • Verifică documente de suport care urmează a fi depuse la cererile de rambursare/de plată;
 • Realizează rapoarte/informari/note/documentări privind activitatea specifică, în vederea asigurării bunei derulări a activităților proiectului
 • Respecta cu strictete procedurile interne referitoare la protectia datelor cu caracter personal, precum si procedurile privind securitatea informatica

–       pastreaza in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

–       interzice in mod efectiv si impiedica accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul organizatiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

–       manipuleaza datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

–       nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

–       nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

–       nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale organizatiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

–       nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul organizatiei sau care sunt accesibile in afara societatii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

 • Aplicarea Normelor de Protecţie a Muncii şi a Normelor de Prevenire şi Stingere a Incendiilor:
  • Aplică  normele de protecţia muncii
  • Aplică normele de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)

 

Calificari si experienta:

Studii: superioare 4 ani

Vechime minima in specialitate: 6 luni

Alte conditii:

- mobilitate (disponibilitate pentru deplasare)

Competente:

Cunostinte in legatura cu domeniul muncii

▪ cunostinte in domeniul managementului/implementarii proiectelor

▪ cunostinte legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informatiilor

▪ bune cunostinte de limba romana

Cunostinte privind modul de executie a sarcinilor

▪ operarea PC

Cerinte psihologice ale postului de munca:

▪ capacitati cognitive: inteligenta, capacitati de evaluarea alternativelor, flexibilitatea gandirii / gandire metodica, capacitate de analiza

▪ capacitati comunicationale si relationale: capacitati de ascultare activa, de transmitere a mesajelor in mod diferentiat, usor si eficient, sociabilitate

▪ alte insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, integritate, spirit organizatoric, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol,  atitudine pozitiva, asertivitate, initiativa, rezistena la stres