Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Kinetoterapeut

Kinetoterapeut

DESCRIEREA POSTULUI VACANT: Kinetoterapeut (extras din fișa postului)

 

1. Locul de muncă: Centrul de zi Oradea

2. Denumirea postului: Kinetoterapeut

4. Se subordoneaza: președintelui FSMB

6. Subordoneaza: Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:

-      Intern:DA

-      Extern: cu delegare

8. Relații funcționale:

-      poate conduce un centru de recuperare, un centru de zi sau un anumit program în cadrul instituției

9. Pregatirea si experienta:

-      studii superioare

10.Program de lucru:

                  4 ORE/zi

11. Autoritate si libertate organizatorica:

-      Daca este cazul

12. Responsabilitati si sarcini:

-      Ca membru al echipei profesionale, stabileste planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul si modul de desfasurare In vederea educarii sau reeducarii unor deficiente, prevenirea sau recuperarea unor dizabilitati ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;

-      Utilizeaza tehnici, exercitii, masajul, aplicatii cu gheata, apa si caldura, electroterapia si procedee conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate;

-      Stabileste necesarul de echipament si se implica In procurarea acestuia;

-      Stabileste programul de kinetoterapie care este urmat acasa de pacient si instruieste apartinatorii sau persoanele implicate in ingrijirea pacientului in aplicarea acelui program;

-      Evalueaza si reevalueaza in timp progresele facute de pacient; adapteaza planul de tratament in functie de evolutia pacientului;

-      Asista si si implica in programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate (asistent social,terapeut ocupational, logoped, ingrijitoare, mame sociale)

-      Se implica in activitatile complementare ale organizatiei;

-      Poate fi implicat in activitati (altele decit cea de recuperare) pe care organizatia le are in program;

-      Se preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la perfectionarea personalului mediu din subordine;

-      Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implica actul terapeutic;

-      Participa la manifestari stiintifice;

-      Va putea fi responsabil (va fi implicat) in programul de lucru cu grupele de parinti sau comunitati de persoane, participa la recrutarea si pregatirea voluntarilor ce vor desfasura activitati in cadrul organizatiei;

-      Se implica in perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica;

-      Completeaza permanent in fisa de recuperare kinetica toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestata.rma, ritm, inregistrare, sinteze)

13.Atributiuni suplimentare:

1) Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat. De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de urgenta.

(2) Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

(3) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, salariatul are urmatoarele obligatii:

-      sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

-      sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

-      sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-      sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-      sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-      sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-      sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-      sa își insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatia privind PSI / situatiile de urgenta.

 

Depunerea dosarului:

- dosarele de candidatură se pot depune laCentrul de zi din Oradea, str.Buzăului 2/B, de luni până vineri, între orele 08.00 și 16.00.

- pentru alte detalii ne puteți contacta la tel: 0359 442 727.