Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Expert teme transversale

Expert teme transversale

DESCRIEREA POSTULUI VACANT - expert teme transversale (extras din fișa postului)

Denumirea postului: Expert accesare fonduri structurale side coeziune europene, cu rol de Expert teme transversale si de calitate

Cod COR: 242213

Denumirea proiectului: "Tranzitia ciitresocietate a persoanelor adulte cu dizabilitiiti din judetul Bihor prin implementarea unor miisuri integrate de sprijin psiho-socio-medical" Cod MySMIS 130622

Pozitia postului in cadrul structurii organizatorice: de subordonare fata de managerul de proiect

Relatii functionale:

a)     Cu ceilalti membri ai echipei proiectului

b)     Cu partenerii proiectului

c)     Cu alte autoritati si institutii publice, parteneri si t erti, inclusiv persoane juridice private

Are in subordine: nu e cazul

Descrierea postului: Armonizeaza procedurile elaborate in cadrul proiectului cu procedurile institutionale ale solicitantului;

 

Responsabilitati specifice postului:

 • Elaboreaza materiale referitoare la metode si instrumente de inovare sociala, respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de sanse si metode de crestere a incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile beneficiare de servicii care vor fi puse la dispozitia GT
 • Contribuie la dezvoltarea materialelor referitoare la instrumente de inovare sociala, respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de sanse si metode de crestere a incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile beneficiare de servicii in cadrul proietului;
  • Urmareste implementarea activitatilor aferente temelor secundare asa cum sunt prevazute in activitatile proiectului si intocmeste rapoarte privind realizarea acestora;
   • Participa la elaborarea procedurii de selectie GT in vederea inglobarii si respectarii principiilor temelor secundare;
  • lntocmeste evidente privind cheltuielile aferente temelor secundare in vederea respectarii procentelor asumate prin cererea finantare.
  • Furnizeaza informatii specifice temelor secundare pentru elaborarea raportarilor tehnice, financiare, a cererilor de rambursare side plata si a oricaror altor situatii solicitate
  • Urmareste respectarea principiilor aferente temelor orizontale asa cum sunt prevazute in activitatile proiectului si intocmeste rapoarte privind realizarea acestora
  • Furnizeaza informatii specifice temelor orizontale pentru elaborarea raportarilor tehnice si a oricaror altor situatii solicitate
   • Respecta cu strictete procedurile interne referitoare la protectia datelor cu caracter personal, precum si procedurile privind securitatea informatica

pastreaza in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

interzice in mod efectiv si impiedica accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor

personale disponibile pe computerul organizatiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea; manipuleaza datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

 

-        nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

-        nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale organizatiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

-        nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul organizatiei sau care sunt accesibile in afara societatii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

 • Aplicarea Normelor de Protectie a Muncii i a Normelor de Prevenire i Stingere a lncendiilor: o Aplica normele de protectia muncii

o Aplica normele de prevenire i stingere a incendiilor (PSI)

Calificari si experienta:

Studii: superioare 4 ani

Vechime minima in specialitate: 6 luni

Alte conditii:

-  mobilitate (disponibilitate pentru deplasare)

Competente:

Cunostinte in legatura cu domeniul muncii

 • cunostinte in domeniul managementului/implementarii proiectelor
 • cunostinte legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informatiilor
 • bune cunostinte de limba romana
  • Cunostinte privind modul de executie a sarcinilor
   • operarea PC

Cerinte psihologice ale postului de munca:

 • capacitati cognitive: inteligenta, capacitati de evaluarea alternativelor, flexibilitatea gandirii / gandire metodica, capacitate de analiza
 • capacitati comunicationale si relationale: capacitati de ascultare activa, de transmitere a mesajelor in mod diferentiat, usor si eficient, sociabilitate
 • alte insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, integritate, spirit organizatoric, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, asertivitate, initiativa, rezistena la stres