Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Responsabil grup țintă

Responsabil grup țintă

DESCRIEREA POSTULUI VACANT - Responsabil grup țintă (extras din fișa postului)

Denumirea postului: Specialist relatii sociale, cu rol de Responsabil grup tinta, acompaniere și referire

Cod COR: 243212

Denumirea proiectului: "Tranzitia catre societate a persoanelor adulte cu dizabilitati din judetul Bihor prin

implementarea unor masuri integrate de sprijin psiho-socio-medical" Cod MySMIS 130622

Pozitia postului in cadrul structurii organizatorice: de subordonare fata de managerul de proiect

Relatii functionale:

a)     Cu ceilalti membri ai echipei proiectului

b)     Cu partenerii proiectului

c)     Cu alte autoritati si institutii publice, parteneri si terti, inclusiv persoane juridice private

Are in subordine: nu e cazul

Descrierea postului: Are rolul de a inr egistra, monitoriza si centraliza grupul tinta pentru subactiv. Al .1, Al.2, Al.3,Al.4, Al.S, A2.1

Responsabilitati specifice postului:

 • Participa la elaborarea metodologiei de identificare , recrutare si selectie a grupului tinta din proiect;
 • Verifica si raspunde pentru realizarea tuturor documentelor/formularelor relevante aferente grupului tinta;
  • Ofera sprijin si consultanta grupului tinta pentru inscrierea in activitatile proiectului;
   • Realizeaza si gestioneaza baza de date a grupului tinta;
   • Este responsabil de centralizarea formularelor de inscriere si a dosarelor grupului tinta identificat;
    • Semnaleaza orice disfunctionalitati Managerului de proiect si propune solutii pentru remedierea unor astfel de situatii;
    • Monitorizeaza in permanenta situatia grupului tinta.
     • Respecta cu strictete procedurile interne referitoare la protectia datelor cu caracter personal, precum si procedurile privind securitatea informatica

pastreaza in  conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter

personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

-        interzice in mod efectiv si impiedica accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul organizatiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

-        manipuleaza datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

-        nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

-        nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

-        nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale organizatiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

-        nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul organizatiei sau care sunt accesibile in afara societatii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

 • Aplicarea Normelor de Protec\ie a Muncii i a Normelor de Prevenire i Stingere a lncendiilor:

o Aplica normele de protectia muncii

 

o     Aplica normele de prevenire i stingere a incendiilor (PSI)

Calificari si experienta:

Studii: superioare 4 ani

Vechime minima in specialitate: 6 luni

Alte conditii:

-  mobilitate (disponibilitate pentru deplasare)

Competente:

Cunostinte in legatura cu domeniul muncii

■   cunostinte in domeniul implementarii proiectelor

■   cunostinte legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informatiilor

 • bune cunostinte de limba romana

■   Cunostinte privind modul de executie a sarcinilor

■   operarea PC

Cerinte psihologice ale postului de munca:

 • capacitati cognitive: inteligenta, capacitati de evaluarea alternativelor, flexibilitatea gandirii / gandire met odica, capacitate de analiza
  • capacitati comunicationale si relationale: capacitati de ascultare activa, de transmitere a

mesajelor in mod diferentiat, usor si eficient, sociabilitate

 • alte insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, integritate, spirit organizatoric, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, asertivitate, initiativa, rezistena la stres